Βιβλιοθήκη


Η Βιβλιοθήκη μας περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό Επιστημονικών Άρθρων και Δημοσιεύσεων που αφορούν τη Διαχείριση του Περιβάλλοντος γενικότερα καθώς και τη Διαχείριση Αποβλήτων και την Ανακύκλωση.

Παρακαλούμε κάντε διπλό κλικ σε έναν φάκελο για να τον ανοίξετε.
Κάντε κλικ σε κάποιο αρχείο για να το ανοίξετε ή να το αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας.

  • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
  • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
  • ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ