Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Για περισσότερο από δεκαπέντε έτη, η ΑΡΒΙΣ ΑΕ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα, σε συνεργασία με δίκτυο ακαδημαϊκών και άλλων ερευνητικών ιδρυμάτων αλλά και με ιδιωτικές επιχειρήσεις από περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποκομίζοντας έτσι διεθνή εμπειρία και δια-δικτύωση με πολλούς Ευρωπαϊκούς εταίρους.

Η εταιρεία διαθέτει κατάλληλη οργάνωση και εξειδικευμένους συνεργάτες ενώ παράλληλα έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στον τομέα της ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων σε ότι αφορά τεχνικό εξοπλισμό και μελέτες.

Επίσης είναι σε θέση να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και να αναλάβει την σύνταξη προτάσεων προκειμένου για την προώθηση της χρηματοδότησής τους μέσω Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.


Προγράμματα που συμμετείχε και συμμετέχει η ΑΡΒΙΣ ΑΕ:

 1. INFO 2000 – ELECTRONIC WASTE INFORMATION NETWORK (E WIN)
 2. JOULE III – COtton Biomass Energy Recovery (COBER)
 3. «INFORMATION EXCHANGE AND AWARENESS RAISING PROJECT ON SHIPMENTS OF WASTE» (2007), ΦΟΡΕΑΣ: EUROPEAN COMMISSION (DG ENVIRONMENT)
 4. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕQUAL ΚΥΚΛΟΣ Α’ (2002-2004)
 5. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕQUALΚΥΚΛΟΣ Β’ (2005 - 2009)
 6. INNOVATION AND ECODESIGN IN THE CERAMIC INDUSTRY  (INEDIC) TRANSFER OF INNOVATION - LEONARDO DAVINCI
 7. MELTSPUN AND SINTERED METAL FIBRE NETWORKS FOR LEAD-ACID BATTERY ADVANCEMENT (MEMLAB) - FP7 - R4SME
 8. PAY AS YOU THROW (PAYT) - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011
 9. GREEN PROCUREMENT AND SMART CITY SUPPORT IN THE ENERGY SECTOR (GRASP) - MED PROGRAMME (as a Subcontractor of the Municipality of Spata-Artemis)
 10. RECDEV INNOVATIVE 3D TRAINING PLATFORM FOR RECYCLING OF WASTE COMING FROM ELECTRIC AND ELECTRONIC DEVICES/EQUIPMENT/APPLIANCES (WEEE) - LEONARDO DA VINCI
 11. "ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ: ΤΟΠΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΡΟΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" (ΤΟΠ-ΕΚΟ) - ΕQUAL
 12. ΔΕΤΕΠ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ - ΕΠΑΝΑΔ (2007-2013)
 13. ΤΟΠΣΑ - ΚΙΘΑΙΡΩΝΕΙΑ-ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ