Εκθέσεις - Συνέδρια
Η εταιρεία ΑΡΒΙΣ ΑΕ λαμβάνει μέρος σε εκθέσεις και συνέδρια που αφορούν το περιβάλλον και τη διαχείριση απορριμμάτων είτε παρουσιάζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει, είτε μέσω εκπροσώπων εισηγητών κοινοποιώντας αποτελέσματα ερευνητικών της προγραμμάτων.

Επίσης η ΑΡΒΙΣ συμμετείχε και πρόκειται να συμμετάσχει ενδεικτικά στα εξής Συνέδρια/Ημερίδες:

CYPRUS 2016 4th International Conference on Sustainable Solid Waste Management Limassol, Cyprus June 23 to 25, 2016

Global Cleaner Production & Sustainable Consumption 2015 Sitges, Barcelona ,Spain November 1 to 4, 2015


 .


1st International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE) Skiathos island, Greece June 24 to 28, 2007


2nd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 09) & SECOTOX Conference Mykonos island, Greece June 21 to 26, 2009
3rd International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2011)&SECOTOX Conference, Skiathos island, Greece, from June 19 to 24, 2011

4th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2013) & SECOTOX Conference, Mykonos island, Greece, from June 24 to 28, 2013
5th International Conference on Environmental Management, Engineering, Planning and Economics (CEMEPE 2015) & SECOTOX Conference, Mykonos island, Greece, from June 14 to 18, 2015 

Forest Fires 2008, International Conference on Modeling, Monitoring and Management of Forest Fires, 17 - 19 September 2008, Toledo, Spain

6η Διεθνής Έκθεση POLIS 2007 Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημοσίου, Κοινωνικού Τομέα και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

  • 2015_Σεμινάριο ΑΡΒΙΣ Α.Ε. σε συνδιοργάνωση με την CONVECO Srl.
    Τίτλος: “XYTA: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΓΓΙΔΙΩΝ”


Τα τελευταία χρόνια η ΑΡΒΙΣ ΑΕ συμμετείχε ενδεικτικά στις ακόλουθες Εκθέσεις και Συνέδρια:

Διεθνείς Εκθέσεις WATERTEC 2008 και ENVICITY 2008, 16-19 Οκτωβρίου 2008, Helexpo Palace, Μαρούσι

1η Διεθνής Έκθεση για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος και Διεθνές Ecoforum, 23-26 Μαΐου 2008, Expo Athens, Ανθούσα Αττικής

ΗELECO 2005 - 5η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία του Περιβάλλοντος, Αθήνα

Συσκευασία, 8 ως 22 Mαρτίου 2004, Eκθεσιακό Kέντρο "ExpoAthens"

4η Διεθνής Έκθεση POLIS 2003, στη Θεσσαλονίκη, 27 - 30 Νοεμβρίου 2003 POLIS 2003 4th International Exhibition with the participation of Local Government, Public and Social Sector and Private Enterprises

ΗELECO 2003 - 4η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία του Περιβάλλοντος, Αθήνα

ΗELECO 99 - 3η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία του Περιβάλλοντος, Θεσσαλονίκη

ΗELECO 95 - 2η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία του Περιβάλλοντος, Αθήνα

ΗELECO 93 - 1η Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο για την Τεχνολογία του Περιβάλλοντος, Αθήνα

ECOTEC 2010 - 3η Διεθνής Έκθεση για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος και τα φωτοβολταϊκά συστήματα


ECOTEC 2011 - 4η Διεθνής Έκθεση για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος και τα φωτοβολταϊκά συστήματα

ECOTEC 2012 - 5η Διεθνής Έκθεση για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος και τα φωτοβολταϊκά συστήματα