Επιχειρήσεις

 • Α.Β. ΣΥΔΙΑΠ ΕΠΕ
  Μελέτη, διαστασιολόγηση και προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης
 • ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Α.Ε.
  Εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης – διαλογής στην πηγή για την Χαλκιδική
 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΡΒΟΥΛΑΣ
  Διαστασιολόγηση και προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΣ
  Διαστασιολόγηση και προμήθεια εξοπλισμού
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
  Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης
 • FLEXOPACK A.E.B.E.
  Μελέτη, διαστασιολόγηση και προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης
 • HENKEL ABEE
  Διενέργεια οργάνωσης προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων και προμήθεια εξοπλισμού.
 • ΑΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΕΒΕ
  Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού.
 • ΑΦΟΙ ΒΑΛΑΒΑΝΗ (Υαλουργία)
  Προμήθεια εξοπλισμού για ανακύκλωση γυαλιού.
 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
  Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης απορριμμάτων.
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
  Επιλογή και εγκατάσταση κάδων ανακύκλωσης.
 • ΕΙΡΗΝΗ ΧΡΥΣΑΔΑΚΟΥ Α.Ε.
  Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων.
 • ERGO AEBE
  Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων.
 • ΒΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ Α.Ε.
  Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης απορριμμάτων.
 • ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ
  Εκπόνηση, υποβολή και προώθηση προτάσεων εντεταγμένων στο πρόγραμμα RETEX για υιοθέτηση συστήματος ISO 9002 από την εταιρεία και προμήθεια συστημάτων εξοπλισμού περιβάλλοντος.
 • ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ,
  σχετικών με Ηλεκτρομηχανολογικά θέματα, για λογαριασμό των παρακάτω πολυεθνικών εταιρειών : Ford Motor Company, Xerox Corp., Hughes κ.α.
 • ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΑΕΒΕ
  Υποβολή και υλοποίηση πρότασης για την προμήθεια και ανάπτυξη συστήματος ειδικού λογισμικού και αντίστοιχου εξοπλισμού που θα εξυπηρετήσει τα τμήματα σχεδιασμού και ανάπτυξης συνθέσεων χώρου με μάρμαρο ανάλογα με τις απαιτήσεις του πελάτη με την χρήση βάσεων τυποποιημένων απόψεων στα πλαίσια του προγράμματος RETEΧ.
 • HONDOS CENTER
  Μελέτη και εγκατάσταση πρέσσας για υλικά ανακύκλωσης.
 • ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
  Ανάληψη του συντονισμού της εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου ανάπτυξης (business plan) της εταιρείας.