Μελέτες δασικές,κτηματογραφικές και οικιστικής ανάπτυξης
Περιγραφή

Η εταιρεία AΡΒΙΣ ΑΕ, με την ομάδα εξειδικευμένων συνεργατών της, έχει τη δυνατότητα να εκπονήσει ενδεικτικά τις παρακάτω μελέτες:
 • Κτηματολογικές και Κτηματογραφικές Αποτυπώσεις
 • Αποτυπώσεις Κτιριακών Χώρων & Γεωγραφικών Ενοτήτων και Έργων
 • Αποτυπώσεις και Πραγματογνωμοσύνες Οικιστικών και Δασικών περιοχών
 • Τεχνικές Εκθέσεις και Φωτοερμηνείες Δασικών Εκτάσεων
 • Τοπογραφικές αποτυπώσεις και άλλες τοπογραφικές εργασίες
 • Εργασίες εφαρμογής τίτλων και Δικαστικές Πραγματογνωμοσύνες
 • Πράξεις εφαρμογής και Εφαρμογές Ρυμοτομικών σχεδίων
 • Εφαρμογές τίτλων και διαδικασίες ένταξης στο σχέδιο πόλεως
 • Μελέτες Πολεοδόμησης/Κτηματογράφησης (Α' κατ.)
 • Κτηματογραφικές Αποτυπώσεις
 • Πολεοδομικές μελέτες ένταξης
 • Σύνταξη Τοπογραφικων Διαγραμμάτων
 • Τοπογραφικές εργασίες και εργασίες σύνταξης κτηματολογιών οδών και υδραυλικών έργων
 • Πολεοδομικές μελέτες
 • Τοπογραφικές, Οριζοντιογραφικές & Υψομετρικές Αποτυπώσεις
 • Ειδικές Γεωδαιτικές Εργασίες ακριβείας
 • Γεωμετρικές τεκμηριώσεις στοιχείων του φέροντος οργανισμού κτιρίων και
 • Εργασίες πεδίου για την χάραξη ορίων με χρήση δορυφορικών μεθόδων σε ακίνητα.Ενδεικτικά,

H ΑΡΒΙΣ ΑΕ μπορεί να αντιμετωπίσει θέματα όπως η λεπτομερής εξέταση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μιας εκτάσεως, προκειμένου να θεμελιωθεί το έννομο συμφέρον του πολίτη ή να εξετάσει το είδος και τη φύση της εκτάσεως, προκειμένου να προκύψουν συμπεράσματα για το αν είναι ή όχι δασική έκταση.

Για την απόδειξη των ανωτέρω ισχυρισμών, γίνεται ανάλυση και σύγκριση όλων των τεχνικών στοιχείων των τίτλων ιδιοκτησίας και των τοπογραφικών διαγραμμάτων (νεώτερων και παλαιότερων) της ιδιοκτησίας καθώς και όλων των αποφάσεων που αναφέρονται σε αυτήν. Επίσης πραγματοποιείται λεπτομερής φωτοερμηνεία παλαιών αεροφωτογραφιών (από το έτος 1937 έως το 1960) με την μέθοδο της στερεοσκοπικής παρατήρησης και αναλυτική εξέταση και σύγκριση παλαιών χαρτών και διαγραμμάτων, ενώ παράλληλα γίνεται ακριβής γεωμετρική τεκμηρίωση της ιδιοκτησίας στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων.