Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) – Νομαρχίες


ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΤΑ ΙΚΑΡΙΑΣ & ΦΟΥΡΝΩΝ
Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων κάθετης συμπίεσης για την υλοποίηση προγράμματος ανακύκλωσης χαρτιού.
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
 
Προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ –ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης και παρελκόμενων ειδών
ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΟΥ
Τεχνική υποστήριξη και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων.
ΔΗΜΟΣ ΒΟIΟΥ
   
Προμήθεια εξοπλισμού  κομποστοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης απορριμμάτων.
ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης απορριμμάτων.
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗ Α.Ε. ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Β .- ΧΑΤΖΗΗΛΙΟΥ Μ.

Μελέτη και προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού καύσης βιοαερίου για τον Χ.Υ.Τ.Α. Ηρακλείου.
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ    
Προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων υπογειοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ
Προμήθεια εξοπλισμού συμπίεσης και δεματοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ    
Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος συμπίεσης ανακυκλώσιμων υλικών  
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
Προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση Βιοαερίου Χ.Υ.Τ.Α. Καβάλας.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος συμπίεσης απορριμμάτων με τυλιχτικο μηχάνημα.
 ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
Μελέτη εφαρμογής προγράμματος ανακύκλωσης χαρτιού, αλουμινίου, γυαλιού & αντίστοιχη προμήθεια εξοπλισμού.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης απορριμμάτων.
ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Μελέτη και εγκατάσταση πρέσσας συμπίεσης απορριμμάτων.
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ - ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ  
Προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων υπογειοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
Σχεδιασμός και εγκατάσταση ειδικού ηλεκτρονικού συστήματος με
software για την αυτόματη διανομή και καταγραφή καυσίμων.
ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση πρέσσας για την ανακύκλωση του αλουμινίου.
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Προμήθεια εξοπλισμού κάδων ανακύκλωσης.
Μελέτη και Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Αυτόματης Διανομής και Καταγραφής Καυσίμων
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Μελέτη και προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού διαχείρισης βιοαερίου και στραγγισμάτων για το Χ.Υ.Τ.Α. ΛΑΡΙΣΑΣ.
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟΥ ΤΗΛΟΥ
Προμήθεια εξοπλισμού για τον καθαρισμό ακτών.
ΔΗΜΟΣ ΜΥΡΙΝΑΣ ΛΗΜΝΟΥ
Διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων ανακύκλωσης απορριμμάτων.
ΔΗΜΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για υλοποίηση προγράμματος κομποστοποίησης.
ΔΗΜΟΣ Ν. ΨΥΧΙΚΟΥ
Εγκατάσταση εξοπλισμού για υλοποίηση προγράμματος κομποστοποίησης.
Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος αυτόματης διανομής και καταγραφής καυσίμων.
Μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση εξ
oπλισμού στον πρώτο Δήμο που ξεκίνησε πρόγραμμα ανακύκλωσης στην Ελλάδα.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ
Προγραμματισμός, οργάνωση και υλοποίηση προγράμματος ανακύκλωσης απορριμμάτων και προμήθεια εξοπλισμού.
ΔΗΜΟΣ Π. ΨΥΧΙΚΟΥ
Προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης απορριμμάτων.
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων.
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
    
Προμήθεια εξοπλισμού  κομποστοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΠΟΡΟΥ
Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων.
ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ
Μελέτη για την εφαρμογή προγράμματος ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή.
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Προμήθεια και εγκατάσταση πρέσσας υλικών ανακύκλωσης και απορριμμάτων. Εφαρμογή προγραμμάτων ανακύκλωσης απορριμμάτων.
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ   
Προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ - Ι. ΛΥΔΑΚΗΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ Α.Ε.
Μελέτη και προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού καύσης βιοαερίου για τον Χ.Υ.Τ.Α. Σητείας.
ΔΗΜΟΣ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ     
Προμήθεια εξοπλισμού  κομποστοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΣΙΦΝΟΥ
Προμήθεια εξοπλισμού κομποστοποίησης
ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ
Τεχνική υποστήριξη και προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης απορριμμάτων.
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Προμήθεια μικρής πρέσσας ανακύκλωσης χαρτιού και μικρών πρεσσών για την ανακύκλωση του αλουμινίου.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΟΛΟΥ
Μελέτη και εγκατάστηση εξοπλισμού ανακύκλωσης.
Δ.Ε.ΔΙ.Σ.Α. ΧΑΝΙΩΝ
Μελέτη, διαστασιολόγηση, προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτροϋδραυλικής πρέσσας για την συμπίεση απορριμμάτων.
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΥΧΙΚΟΥ
Προμήθεια & εγκατάσταση εξοπλισμού ανακύκλωσης.
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ
Προμήθεια ειδικής πρέσσας ανακύκλωσης αλουμινίου.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
Μελέτη και προμήθεια εξοπλισμού για την ανακύκλωση αλουμινίου.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Κ.Δ.Α.Υ.) ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (Συνεργασία με Ε.Ε.Α.Α.)
Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών.
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (Κ.Δ.Α.Υ.) ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Συνεργασία με Ε.Ε.Α.Α.)
Προμήθεια & εγκατάσταση συστήματος συμπίεσης και δεματοποίησης ανακυκλώσιμων υλικών.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Συμμετοχή στην μελέτη "Διαχείριση Υδατικών Πόρων Κυκλάδων" με αντικείμενο το κομμάτι του σχεδιασμού και της επιχειρησιακής έρευνας.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Συμμετοχή στην επιστημονική ομάδα εκπόνησης μελέτης για την χωροθέτηση του χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (Χ.Υ.Τ.Α.) της ευρύτερης περιοχής Λάρισας.
Συμμετοχή στην επιστημονική ομάδα εκπόνησης της μελέτης περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τον Χ.Υ.Τ.Α. της ευρύτερης περιοχής Λάρισας.
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
Προμήθεια πρέσσας συμπίεσης και δεματοποίησης, και μηχανήματος συσκευασίας των δεματοποιημένων απορριμμάτων με ελαστικές ταινίες, για προσωρινή αποθήκευση. (σε συνεργασία με την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΤΕΒΕ).
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Ανάληψη και εκπόνηση της μελέτης προέγκρισης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων τμήματος του επαρχιακού οδικού δικτύου Κορινθίας (Καλλιάνοι - Ασπρόκαμπος).
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Προμήθεια κάδων κομποστοποίησης και παρελκόμενων ειδών
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Συμμετοχή στην ομάδα συμβούλων του έργου που ανέλαβε το ΠΕΠ της Περιφέρειας, ως συμβουλου στον τομεα: «Δημοσιότητα και Δημόσιες σχέσεις».
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

Προμήθεια & εγκατάσταση υπόγειων συστημάτων υπογειοποίησης
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ανάληψη μελέτης με τίτλο: “Εξειδίκευση και επεξεργασία των προτάσεων και συμπερασμάτων της μελέτης: ‘Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο.Τ.Α. ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προμήθεια ηλεκτροϋδραυλικής πρέσσας, για την συμπίεση ανακυκλώσιμων υλικών.
ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού Χ.Υ.Τ.Α.