Μελέτες για την προετοιμασία ενός οργανισμού σύμφωνα με τα πρότυπα των συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO 14001 - ΕΜΑS
Περιγραφή

Τα συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης αναφέρονται στην οργάνωση ενός οργανισμού με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων σχετικών με το περιβάλλον.
Η εμπειρία της εταιρείας σε περιβαλλοντικά θέματα συνδυαζόμενη με την εξειδίκευση της στον επιχειρηματικό σχεδιασμό και την δυνατότητα της να παρέχει αντίστοιχη εκπαίδευση στα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, την καθιστά ικανή να αναλάβει με επιτυχία τέτοιες μελέτες.