Τεχνικοοικονομικές Μελέτες - Μελέτες Επιχειρηματικού Σχεδιασμού (Business Plans)
Περιγραφή

Η επιχειρησιακή έρευνα με τα εξειδικευμένα λογισμικά εργαλεία που διαθέτει η εταιρεία ARVIS, δίνει την δυνατότητα ανάληψης εξειδικευμένων μελετών βελτιστοποίησης συστημάτων.

Αναλαμβάνονται τεχνικοοικονομικές μελέτες, μελέτες οργάνωσης καθώς και μελέτες για την προετοιμασία στην απονομή πιστοποιητικών περιβαλλοντικής διαχείρισης και ποιότητος (κατά ISO).

Επιπλέον η εταιρεία είναι σε θέση να αναλάβει την διαχείριση (Project Management) τεχνικών έργων κάθε είδους και να εκπονήσει τα απαραίτητα Business Plans προγραμματιζόμενων επενδύσεων.


Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία τόσο όσον αφορά την εκπόνηση Τεχνικοοικονομικών Μελετών και Επιχειρηματικών Σχεδίων όσο και την αξιολόγηση τους.