ΑΡΒΙΣ - ΤΣΙΜΕΡΜΑΝ ΕΠΕ 

Προφίλ Εταιρείας

Η ΑΡΒΙΣ - ΤΣΙΜΕΡΜΑΝ ΕΠΕ δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στη διαχείριση Ειδικών Αποβλήτων. Έχει άμεση πρόσβαση σε τεχνογνωσίες στους παρακάτω αναφερόμενους τομείς και σε συνάρτηση με την εμπειρία της καθίσταται από τους σημαντικότερους παράγοντες που δραστηριοποιούνται στον χώρο αυτό.

Κύριες δραστηριότητες της είναι:
  • Υπηρεσίες διαχείρισης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης απορριμμάτων και επικινδύνων αποβλήτων.
  • Μελέτη, κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων σχετικών με την επεξεργασία απορριμμάτων και επικινδύνων αποβλήτων.
  • Μελέτες και έργα για την απορρύπανση και αποκατάσταση περιβάλλοντος.
  • Προμήθεια εξοπλισμού για την διαχείριση ειδικών και επικινδύνων αποβλήτων.


Επισκεφθείτε τη σελίδα της ΑΡΒΙΣ - ΤΣΙΜΕΡΜΑΝ