ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΠΕ 

Προφίλ Εταιρείας

Το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΕΠΕ δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στη διαχείριση απορριμμάτων, αναλαμβάνοντας έργα συλλογής, μεταφοράς, διάθεσης και διαχείρισης ανακυκλώσιμων υλικών (σε συνεργασία και με άλλους συγγενείς φορείς της Ευρώπης).

Η εταιρεία αναλαμβάνει τη διαλογή μη επικινδύνων αποβλήτων, που περιλαμβάνουν εργοστασιακά απορρίμματα και απορρίμματα που προέρχονται από συσκευασίες ή κάδους ανακύκλωσης.

Διαθέτει συστήματα συλλογής (containers, press containers και κάδους), καθώς και ειδικά οχήματα για τη μεταφορά των υλικών από τους χώρους των πελατών.

Επίσης, διαθέτει ειδικές εγκαταστάσεις διαλογής, όπου η διαλογή πραγματοποιείται από εξειδικευμένους χειριστές.

Επισκεφθείτε τη σελίδα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ανακύκλωσης